HFC grupa

Projekti

Hotel Kempinski

Aplikacija za multimedijalno upravljanje
Regulacija grijanja i rasvjete

Savudrija

Potpuna personalizacija kroz aplikaciju za centralno upravljanje. Scensko upravljanje za potpuni doživljaj.